آفتاب

دکتر مسعود سیرتی به سمت مدیر گروه آموزشی فناوری و شهرهوشمند دانشگاه، منصوب شددکترمسعود سیرتی از سوی رئیس موسسه آموزش عالی شهرداری تهران درسال 99 به مدت یکسال به سمت مدیرگروه آموزشی فناوری و شهرهوشمند مرکز آموزش عالی شهرداری تهران منصوب شد.

درحکم مسعود سیرتی آمده است :
در راستای تحقق اهداف آموزشی مندرج در اساسنامه موسسه آموزشی علمی کاربردی شهرداری تهران (مصوب 1391 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و به استناد بند3 ماده 4 شیوه نامه اجرایی انتخاب، انتصاب و فعالیت مدیران گروه آموزشی مراکز تابعه موسسه (مصوب مهرماه 98) به موجب این حکم به مدت یکسال به سمت مدیرگروه آموزشی فناوری و شهرهوشمند مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فناوری، نوسازی و شهرهوشمند شهرداری تهران منصوب می شوید.
انتظار می رود با انجام وظایف ابلاغی درجهت تحقق اهداف راهبردی گروههای آموزشی اهتمام و تلاش خود را به کارگیرید تا شاهد رشد و ارتقای کیفیت آموزشی در آن مرکز و پیشبرد اهداف سیاست های آموزشی و پژوهشی موسسه باشیم.
توفیقات و تعالی جنابعالی را از خداوند منان خواستارم.
سیدرحیم ابوالحسنی
رئیس موسسه


مسعود سیرتی مهندس کامپیوتر و دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات ـ کسب و کار هوشمند و دانشجوی ممتاز دکتری با معدل 18.36 بوده و درحال حاضر تنها فارغ التحصیل این رشته/ گرایش در دانشگاههای کشور و نویسنده کتاب های رسانه های دیجیتال و سبک زندگی، فناوری اطلاعات برای زندگی بهتر و نقش استارت آپ ها، کسب و کارهای هوشمند و کارآفرینانه در توسعه اقتصادی کشور و عضو شورای سیاستگذاری رویدادهای ملی و استارتاپی کشور می باشد و پیش از این نیز در سال 96 ، به مدت دو سال، مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشگاه، بود.

گالری تصاویر