آفتاب

مجازات آزار و اذیت همسایگان در ساختمان چیست؟باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اگر یکی از اهالی ساختمان اقدام به آزار و اذیت سایر همسایه‌ها کند، مجرم شناخته می‌شود و دادگاه به او حکم حبس خواهد داد.

سر و صدا کردن در ساختمان اگر منجر به آزار و اذیت دیگر همسایگان شود، جرم به حساب می‌آید و حتی منجر به شکایت کیفری همسایگان از شما می‌شود.

باید به این موضوع توجه داشته باشید که سر و صدا در مجتمع‌های مسکونی که موجب سلب آسایش خانه‌های دیگر شود، مسئولیت کیفری خواهد داشت.

در صورت شکایت همسایه‌ها، فردی که موجب آزار و اذیت دیگران شده به یک ماه تا یک سال حبس و علاوه بر آن شخص مزاحم به رفع مزاحمت محکوم می‌شود. البته مجازات حبس می‌تواند به جزای نقدی تبدیل شود، اما الزام به رفع مزاحمت پابرجا خواهد بود.
اگر فردی که محکوم به رفع مزاحمت است پس از اجرای حکم باز هم مزاحمت ایجاد کند، علاوه بر رفع مزاحمت به ۶ ماه تا ۲ سال حبس هم محکوم خواهد شد.

برای اثبات این پرونده و جرم در دادسرا شهادت شهود دلیل بسیار خوبی است و البته اگر شاهد هم ندارید مشکلی نیست و می‌توانید در زمان وقوع جرم با پلیس تماس بگیرید تا مشاهدات عینی شما توسط مأمور ‌نیروی ‌انتظامی صورتجلسه شود.