آفتاب

شوک شبکه دو به بیننده‌ها با پخش صحنه خودکشیدر قسمت پانزدهم سریال «آتش سرد» که از شبکه دوم سیما پخش می‌شود، صحنه خودکشی یک زندانی بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی نشان داده شد.

در قسمت پانزدهم سریال «آتش سرد» که از شبکه دوم سیما پخش می‌شود، صحنه خودکشی یک زندانی بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی نشان داده شد.گفتنی است که این چندمین بار است که صداوسیما چنین صحنه‌هایی را بدون هشدار قبلی پخش می‌کند