آفتاب

توئیت عجیب مورا پس از ترک تهرانانریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده آن در مذاکرات وین پس از پایان مذاکرات خود و ترک تهران توئیت عجیبی را منتشر کرد.

مورا اعلام کرد پلیس آلمان در حالی که در مسیر بروکسل در بازگشت از تهران بوده، مانع ادامه سفر او شده است.

وبگردی