سایت مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران شامل جاذبه طبیعی، جاذبه تاریخی، جاذبه اجتماعی، جاذبه فرهنگی، استان‌ها، و خدمات گردشگری و غیره می‌باشد.