سازمان تحقیقاتی درمان انواع سردرد در کانادا.سازمان مورد نظر یک سازمان غیرانتفاعی و خصوصی فعال در کانادا می‌باشد که به تحقیق در مورد انواع سردرد و چگونگی درمان آنها به صورت مجزا می‌پردازد. خدمات کمک درمانی به افراد مبتلا به این بیماری‌ ، آموزش کمک‌های اولیه به خانواده‌های بیماران ،معرفی سایت‌های فعال و تحقیقاتی در این زمینه ، ارائه‌ی آرشیو کاملی از خدمات موجود در این سازمان و گزارش از فعالیت‌های انجام شده توسط متخصصین ، گزارش از شرایط ایجاد کننده‌ی این بیماری ، آشنایی با فهرست افراد مبتلا که براساس نوع بیماری‌ آنها طبقه‌بندی شده‌اند ، از وظایف این سایت محسوب می‌گردند.