وارد آمدن فشار روى قسمت خارجى گردن به‌وسيله دارآويختگى يا فشرده شدن گلو، باعث بسته شدن مجراى تنفس و نرسيدن هوا به شش‌ها مى‌شود، دار آويختگى عبارت است از معلق شدن بدن در هوا از گردن، و فشرده شدن گلو عبارت است از بسته‌شدن مجراى تنفس به‌وسيله يک شيء تنگ به دور گلو و گردن. فشردگى گلو ممکن است عمداً انجام شود مثل شخصى که مورد حمله قرار گرفته است يا ممکن است غيرعمدى باشد مثلاً کراوات يا شال گردن شخص در جائى گير کند.- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى خفگي.


۲. برافروختگى صورت و گردن همراه با برجسته شدن سياهرگ‌ها.


۳. شيء خارجى ممکن است هنوز هم در اطراف گردن قابل مشاهده باشد (مثلاً يک شال‌گردن) يا ممکن است اثر فرورفتگى آن روى پوست نمايان باشد (مثل سيم).


۴. احتمالاً ممکن است زمانى‌که شما شيء را از گردن باز مى‌کنيد شيارهاى آن روى گردن و گلو مشخص باشد.


۵. بدن ممکن است هنوز هم در هوا معلق باشد.


- هدف:

حتى اگر نشانه‌اى از زندگى در مصدوم به چشم نمى‌خورد باز هم بلافاصله شيء خارجى را از دور گردن او باز کنيد و در صورت لزوم روش‌هاى نجات زندگى را بدون معطلى به‌کار بنديد. ترتيب انتقال مصدوم به بيمارستان را بدهيد.


- توجه:

حتى اگر مشاهده کرديد که درمان شما مصدوم را به حالت عادى بازگردانده باز هم به‌هرحال اورژانس را خبر کنيد يا مصدوم را به بيمارستان برسانيد.


- درمان:

۱. شيء خارجى را بلافاصله از دور گردن مصدوم باز کنيد. در صورتى‌که مصدوم به دار آويخته شده بدن او را بگيريد و وزن و سنگينى او را روى بدن خود بى‌اندازيد. طناب را از پائين گره آن ببريد. (باز کردن گره طول مى‌کشد و ديگر آنکه اين گره گواهى بر حادثه است).۲. اگر مصدوم بيهوش است ولى به‌طور عادى نفس مى‌کشد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد. (به مبحث وضعيت بهبود مراجعه شود).


۳. اگر تنفس مشکل يا قطع شده بود، تنفس مصنوعى را شروع کنيد (به مبحث تنفس دهان به دهان مراجعه شود).


۴. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.