آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های سیاست خارجی

نمایش ۱ تا 25 از ۳۰ مقاله

اهتمام رژیم صهیونیستی به منطقه شرق آفریقا قبل از تأسیس رژم اشغالگر قدس بوده و نظریه پردازان صهیونیستی، اوگاندا و کنیا را به عنوان موطن‌های برگزیده برای گردآوری یهودیان آواره جهان در نظر داشتند. اتیوپی، جایگاه راهبردی در سیاست آفریقایی رژیم صهیونیستی دارد؛ زیرا با توجه به اینکه آدیس آبابا به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، قابلیت تأثیرگذاری در توازن منطقه‌ای را دارد، می‌توان از ظرفیت‌های آن در جهت تعدیل...روسیه از دیر باز در صدد بوده است که در آسیا حضور فعال داشته باشد. این آرزو در عهد تزارها با ممانعت انگلستان و در زمان اتحاد شوروی با سد امنیتی ضدکمونیسم روبه‌رو شد. منطقه خاورمیانه نیز همواره برای حاکمان شوروی از چند جهت حائز اهمیت بود: اول، نزدیکی جغرافیایی خاورمیانه به شوروی که باعث می‌شد این کشور امنیت خود را در پیوند با خاورمیانه دیده و بکوشد تا محیط امنیتی مطلوب خود را در آن به‌وجود آورد. ا...این کتاب پس از صدور رأی دادگاه بدوی و قبل از محاکمه گارودی در دادگاه‏ تجدید نظر نوشته شده است. این کتاب به گفته آقای گارودی در واقع جلد دوم کتاب‏ ”محاکمه آزادی“ است که قبل از صدور رأی دادگاه بدوی نوشته شد. وی می‌گوید: ”متاسفانه من تنها موفق به ارائه یک تصویر حزن‏انگیز از کسانی شدم که مرا متهم کردند و تنها دغدغه خاطرشان یکی دانستن یهودیت و صهیونیسم بود و در نتیجه هر کس را که به انتقاد از سیاست اس...در اسراییل، یهودیان عموما رفتار تجاوزکارانه دولت با فلسطینیان - چه آنهایی که در داخل اسراییل ساکن هستند یا در سرزمین‌های اشغالی- را که با قوانین بین‌المللی مغایرت تام دارد نادیده می‌گیرند و چه بسا گاهی هم ترجیح دهند که دولت حقوق سیاسی و مدنی اعراب -مقیم اسراییل - را محدود کرده و در برخورد با فلسطینیان ساکن در سرزمین‌های اشغالی شدت عمل بیشتری به خرج دهد. گاهی هم موافقت خود را با اخراج دایم فلسطین...PKK با بیش از ۳۰ سال مبارزه، ارزش‌های گرانبهائی را برای خلق کرد، خلق‌های خاورمیانه و انسانیت ایجاد نموده و بر اساس پارادایم جامعهٔ دمکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواه جنسیت که از طرف رهبر آپو ارائه‌شده برای استقبال از سده بیست و یک به نام خلق کرد و انسانیت در حال بازسازی است. همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی در سطح دنیا و منطقه، موضوع بازسازی PKK که در پناه تجربه‌های گرانبها و همه‌جانبه مبارزات صورت گرف...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۰ مقاله