بهاء‌الدین محمدبن عزالدین حسین‌بن عبدالصمدبن شمس‌الدین محمدبن حسن‌بن محمدبن صالح حارثی همدانی عاملی جبعی معروف به شیخ بهائی.<br /> در سال ۹۵۳ ه.ق ۱۵۴۶ میلادی در بعلبک متولد شد. او در جبل عامل در ناحیهٔ شام و سوریه در روستائی به نام ”جبغ“ یا جباع می‌زیسته و از نژاد ”حارث‌بن عبدالله اعور همدانی“ متوفی به سال ۶۵ هجری از معاریف اسلام بوده است. <br /> ناحیهٔ ”جبل عامل“ همواره یکی از مراکز شیعه در مغرب آسیا بوده است و پیشوایان و دانشمندان شیعه که از این ناحیه برخاسته‌اند بسیارند. در هر زمان حتی امروزه فرق شیعه در جبل عامل به وفور می‌زیسته‌اند و در بنیاد نهادن مذهب شیعه در ایران و استوار کردن بنیان آن مخصوصاً از قرن هفتم هجری به بعد یاری بسیار کرده و در این مدت پیشوایان بزرگ از میان ایشان برخاسته‌اند و خاندان بهائی نیز از همان خانواده‌های معروف شیعه در جبل عامل بوده...

فایل(های) الحاقی

شیخ بهائی sheikhe bahaei.pdf 58 KB application/pdf