شیخ امام بزرگوار حجهٔ‌السلام زین‌الدین ابوحامد محمدبن محمدبن محمدبن غزالی طوسی رضی‌الله عنه چنین گوید:<br /> چون سعادت که مطلوب اولین و آخرین است، جز با علم و عمل به دست نیاید و هر یک از علم و عمل محتاح احاطه بر حقیقت آن و مقدار ان است و باید علم را شناخت و میان آن و غیر آن را با معیاری تمیز داد، و از این کار فارغ شده‌ایم. (اینک) شناخت عمل سعادتبخش و تمیز میان آن و عمل شقاوت‌بار، واجب است و این نیازمند ترازوئی است. پس بر آن هستیم که در آن وارد شویم و بیان کنیم که سستی در طلب سعادت حماقت است و روشن سازیم که راهی به‌سوی سعادت نیست مگر با علم و عمل...

فایل(های) الحاقی

میزان‌العمل mizanolamal.pdf 11,373 KB application/pdf