فضاهایی نامعلوم، روز.<br /> گبه‏ای سبز در آب می‏رود. صدای زوزه گرگی می‎آید. دختری آبی‏پوش کوزه بر دوش بر زمینهٔ گبه‏ای آبی، به صدای زوزه گرگی سر می‏چرخاند و لبخند بر لب می‏آورد.<br /> چشمه کوچک، روز.<br /> سیبی از درخت در چشمه کوچک فرو می‏افتد. از دور دست پیرزنی آبی‏پوش و پیرمردی گبه بر دوش و زنبیل به دست سلانّه سلانّه به سمت چشمه می‏آیند.<br /> پیرزن: دیشب ناله می‏کردی. پاهات درد می‏کرد نمی‏تونستی بخوابی. دیگه نمی‏دم گبه رو بشوری...

فایل(های) الحاقی

فیلمنامه گبه gabbeh.doc 92 KB application/msword