ـ الو مریم. من جان هستم. اگه توی خونه هستی گوشی‌رو بردار. اگه نیستی، پیغام منو گوش کن. من امروز چهل ساله شدم و تصمیم گرفتم علیه خودم انقلاب کنم. تولدم‌رو توی خیابون جشن گرفتم. تنهای تنها. چهل تا شمع روشن کردم و یک ساعته در پی دو نوازندهٔ دوره‌گردی هستم که منو به یاد پدر و مادرم می‌اندازند.<br /> ***<br /> ـ سلام. خوبی؟<br /> ـ تشکر.<br /> ـ من امروز جشن دارم.<br /> ـ مبارک باشه.<br /> ـ آواز می‌خوونین.<br /> ـ با جان و دل.<br /> ـ شهر رو دور می‌زنیم.<br /> ـ باشه.<br /> ـ چقدر پول می‌گیرین؟

فایل(های) الحاقی

سکس و فلسفه sex va falsafe.htm 40 KB text/plain