کاکی<br /> صحنه: گندمزار، مترسکی در میان.<br /> من کی‌ام؟ توی این گندمزار چی‌کار می‌کنم؟ کی منو آورده اینجا؟ چرا اینجا اومدم؟ من کی‌ام؟<br /> (مترسک به‌طرف پرندگان می‌رود. همه از او می‌گریزند. به‌طرف رودخانه می‌رود و خود را در آب می‌بیند. نمی‌خواهد باور کند که مترسک است. کم‌کم به یاد می‌آورد که پیش از این درخت چناری در جنگل سبز بوده است).<br /> صحنه: جنگل<br /> (طوفان بر گردهٔ درختان شلاق می‌زند و همه در خود می‌پیچند. پرنده در گریز از طوفان به هر دری پناه می‌برد...)

فایل(های) الحاقی

پنج نمایشنامه جشنواره کودک و نوجوان 5namayeshname jashnvareye kodak va nojavan.pdf 593 KB application/pdf