”هیچ‌کس سوسیال دموکراسی را تباه نخواهد کرد مگر آنکه خود سوسیال دمکراسی خودش را تباه کند“ همیشه باید این قاعده کلی را به‌خاطر آورد و به‌خصوص در آن مواقعی آن را به یاد داشت که این با آن تز تئوریک یا تاکتیکی مارکسیسم غالب می‌شود.<br /> در تاریخ سوسیال دمکراسی روسیه بارها چنین موردی پیش آمد. در آغاز سال‌های نود ”۱۸۹۰ م“ پیروزی مارکسیسم در جنبش انقلابی همراه بود با ظهور کاریکاتوری از مارکسیسم به شکل ”اکونومیسم“ یا اعتصاب کارگری آن زمان که ”ایسکراپی‌ها“ طی سال‌های متمادی ملزوم بودند به‌منظور مصون داشتن بنیان‌های تئوری و سیاست پرولتری از گزند با آن به مبارزه بپردازند.

فایل(های) الحاقی

karikator.pdf 0 KB application/octet-stream