کمون پاریس مانند بسیاری از حرکت‌های انقلابی از جنگ برخاسته بود. پروس به رهبری بیسمارک و امپراطوری دوم فرانسه که لوئی ناپلئون بناپارت بر آن سلطنت می‌کرد در ۱۵ ژوئیه ۱۸۷۰ در جنگی با یکدیگر درگیر شدند . ارتش فرانسه نبردها را یکی پس از دیگری باخت تا سزانجام در اوایل سپتامبر ۱۸۷۰ امپراطور فرانسه در شکست بزرگی که در سدان خورد، در چهارم سپتامبر بساط امپراطوری در هم شکسته شد و ”حکومت جمهوری“ اعلام گردید.<br /> در تاریخ بیشتر اوقات انقلاب پس از جنگ فرا می‌رسد در اوضاع عادی توده‌های کارگر خود را با تحمل رنج بسیار از روزی به روز دیگر می‌رسانند و کار برده‌وار خود را با بردباری انجام می‌دهند و در مقابل نیروی شگرف عادت پشت دو تا می‌کنند که اگر عادت نبود نه مراقبان و نه پلیس و نه زندان‌بانان و نمی‌توانستند توده‌هائی را که چنین از جان و دل به سرمایه‌داری خدمت می‌کنند بدین‌گونه منقاد سازند...

فایل(های) الحاقی

komone-paris.pdf 688 KB application/pdf