با محکومیت کمونیست‌های کلن در سال ۱۸۵۲، پرده اولین مرحلهٔ جنبشی مستقل کارگری آلمان پایان یافت، این مرحله امروز تقریباً به‌دست فراموشی سپرده شده بلکه ادامه مستقل جنبشی آن زمان آلمان است که اصولاً نخستین جنبش بین‌المللی کارگری بود و بسیاری از عناصری که بعدها در تشکیلات بین‌المللی کارگری در دست گرفتند، از این جنبش بیرون آمده بودند.<br /> اصول تئوریکی که اتحادیهٔ کمونیست‌ها در ”مانیفیست کمونیستی“ سال ۱۸۴۷، بر روی پرچمش نوشته بود امروز نیز نیرومندترین وسیلهٔ به‌هم پیوستگی مجموعهٔ پرولتری اروپا و آمریکا را تشکیل می‌دهد.<br /> از گروه مهاجرین آلمان در پاریس در سال ۱۸۳۴ سازمان مخفی‌ای به‌نام اتحادیه‌ٔ ”مطرودین“ به‌وجود آمد که ماهیتاً سازمانی دمکراتیک و جمهوری‌خواه بود.

فایل(های) الحاقی

enghelab-zedenghelab-alman.pdf 137 KB application/pdf