امروزه استفاده از صفحات ASP.NET یکی از وسایل تولید برنامه‌های کاربردی وب است. ولی این صفحات دارای ضعف‌های فراوان می‌باشد. امیدوارم این مقاله بتواند برای طراحان سایت‌ها کمکی باشد تا صفحاتی با ضریب امنیت بالاتر طراحی شود.<br /> شاید افزایش امنیت برنامه‌های کاربردی وب چندان به چشم نیاید ولی شاید یکی از راه‌های نفوذ هکران عزیز!!!! ما می‌باشد. طراحی برنامه‌ەای کاربردی وب ASP.NET آنچنان آسان نیست. این نوع طراحی امنیت و امکانات مخفی زیادی دارد اما آیا ما با آنها می‌توانیم کار کنیم در ضمن این قابل ذکر است که هکرها همیشه یک قدم از ما جلوترند... .

فایل(های) الحاقی

امنیت در شبکه ASP.NET (راه‌های مقابله با نفوذ در ASP.NET) asp.pdf 675 KB application/pdf