در دوران کنونی متخصصان امنیت اطلاعات بر این باور هستند که بهترین دفاع در برابر نفوذگران ایجاد لایه‌های دفاعی در زیر لایه‌های شبکه است. چنانچه چنین دیواره‌های دفاعی در مرکز متمرکز باشند. خطرات آسیب‌پذیری‌ها هم به همان اندازه بالا می‌رود آیا می‌توان دفاع در عمق را ره‌آورد آینده متخصصان امنیتی برشمرد و یا باز مثل همیشه نفوذگران یک قدم از متخصصان جلوتر خواهند بود اینکه کدان یک از دو دسته بر یکدیگر برتری خواهند یافت چیزی است که نه می‌توان پیش‌بینی کرد و نه ارائه نظریات قطعی در این باره درست می‌باشد آنچه که به‌صورت واضح مشخص می‌باشد جنگی است که میان این دو دسته ادامه دارد... .

فایل(های) الحاقی

Cisco Routers Secyrity Hand Book cisco.pdf 2,003 KB application/pdf