این یک داستان علمی‌_تخیلی نیست<br /> فکر می‌کنم صبح روز یکی از روزهای اواسط ماه مه میلادی بود. من مثل روزهای دیگر در حال تکمیل گزارش روزانه به‌عنوان مدیر امنیت شبکه بودم. حتی زمان آن حادثه خوب به یادم مانده: ۱۰:۱۵ .<br /> به‌خاطر اینکه مجبور شدیم برای برپا نگه‌داشتن سرورهای بعضی از آنها رو با Switch به‌طور دستی از مدار خارج کنیم البته مت موقعی متوجه حادثه شدم که بر روی سیستمی که خودم در حال تکمیل گزارش روزانه بودم پیغامی مبنی بر Shutdown سیستم ظرف مدت ۶۰ ثانیه و اینکه فوراً داده‌ها را ذخیره کنید ظاهر شد. البته با اینکه هنوز نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده و برای اینکه حداقل زحماتی که برای آن گزارش سه صفحه‌ای بلند کشیده بودم به هدر نرود به جای دستپاچه شدن به خودم گفتم این پیغام به‌خاطر هرعلتی که باشد شبیه Shutdown از روی سطر فرمان است.

فایل(های) الحاقی

حفره dll. LSASRV و نحوهٔ نفوذ به سرورهای ویندوزی dll.pdf 1,702 KB application/pdf