بسیاری کوشیده‌اند شرح زندگی عیسی‌مسیح را به نگارش درآورند و برای انجام این کار از مطالبی استفاده کرده‌اند که از طریق شاگردان او شاهدان عینی وقایع، در دسترس ما قرار گرفته است. اما از آنجا که من خود این مطالب را از آغاز تا پایان با دقت بررسی و مطالعه کرده‌ام چنین صلاح دیدم که ماجرا را به‌طور کامل و به‌ ترتیب برایتان بنویسم تا از درستی اطمینان حاصل فرمائید.<br /> مژدهٔ تولد یحیای تعمید‌دهنده<br /> ماجرا را از کاهنی یهودی آغاز می‌کنم با نام زکریا که در زمان هیرودیس، پادشاه یهودیه زندگی می‌کرد، او عضو دسته‌ای از خدمه خانهٔ خدا بود که ابیا نام داشت... .

فایل(های) الحاقی

سرگذشت عیسی مسیح christ _ logha.pdf 3,592 KB application/pdf