در این مقاله مباحثی اندک راجع به یکی از پروتکل‌های مهم اینترنت را به شما می‌گوئیم، البته این توضیحات فقط برای درک بهتر شما از این پروتکل است و به‌صورت خلاصه است و فقط نکته و بعضی از تعریف‌ها است.<br /> TCP/IP یکی از مهم‌ترین پروتکل‌های استفاده‌شده در شبکه‌های کامپیوتری است، اینترنت به‌عنوان بزرگترین شبکه موجود، از پروتکل فوق به‌منظور ارتباط دستگاه‌های متفاوت استفاده می‌نمایند... .

فایل(های) الحاقی

مباحثی پیرامون TCP/IP tcp.pdf 563 KB application/pdf