شبکه مجکوعه‌ای از تعداد کامپیوترهای مستقل است که با یک تکنولوژی واحد به هم متصل‌اند.تعدادی کامپیوتر مستقل به هم متصل را شبکه می‌‌گویند.<br /> با استفاده از فن روز کامپیوترهای کوچک و شخصی به‌وجود آمد که تمام کارها توسط pcها انجام می‌شد روز به روز آنها از نظر پردازش قوی‌تر شده‌اند، مشکل آنها این است که قدرت تبادل اطلاعات نداشتند. با متصل کردن و اشتراک گذاشتن کامپیوترها توانائی کامپیوترها را بیشتر می‌کنند تلفیقی از مشکل آنها این است که قدرت تبادل اطلاعات را نداشتند...

فایل(های) الحاقی

شبکه‌های کامپیوتری computer.pdf 527 KB application/pdf