صحنه: جهارسوق شهر قصه با حجره‌هائی در اطراف<br /> گوینده وارد می‌شود<br /> گوینده: یکی بود یکی نبود، <br /> اون زمونای قدیم،<br /> زیر گنبد کبود،<br /> میون جنگل سبز، لای درختای قشنگ،<br /> شهر باصفائی بود،<br /> دور تا دورش گل سرخ،<br /> روبروش کوه بلند،<br /> با چمن‌های وسیع<br /> که پر از شاپرکه،<br /> مردمانش همه خوب<br /> همه پاک و مهربون... .

فایل(های) الحاقی

شهر قصه shahre ghesseh.pdf 363 KB application/pdf