با اینکه تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر و انذار و ارشاد از مسائل مهم اسلام است، اما دربارهٔ شیوه‌های آن کتب زیادی نوشته نشده است. خداوند توفیقی مرحمت کرد تا یک دور قرآن را به قصد بررسی مسئلهٔ تبلیغ مطالعه و صدها آیه در مورد شیوهٔ تبلیغ و شرایط مبلغ پیدا کردم که آنها را همراه با نکاتی که در طول بیست سال سابقه تبلیغ به‌دست آوردم در یک کتاب به مبلغان اسلام عرضه کنم. به امید آنکه امر تبلیغ اسلام را جدی بگیریم و با شیوه‌های آن آشنا شویمو حوزه و دانشگاه با استفاده از ابزار و علوم مختلف و جمع‌آوری تجربیات و آمار و مقایسه با تبلیغات دیگران و نوشتن رساله‌های تحقیقی پیرامون شیوه‌های تبلیغ انبیا و ائمهٔ معصومین (ع) و بزرگان دین، کسانی را که سوز تبلیغ دارند به سلاح علم و تجربه تجهیز نمایند تا خداوند با امداد غیبی خود که به‌خاطر سوز و خلوص مرحمت می‌کند مبلغان دین خود را یاری فرماید... .

فایل(های) الحاقی

قرآن و تبلیغ quran _tabligh.pdf 727 KB application/pdf