صحرا، روز<br /> عبور دختری سرخ‌پوش به همراه دو گاو از جاده‌ای خاکی با دیدی مسلط از لای شاخه‌های یک درخت از دور.<br /> مسیح پسر دوازده ساله، لای شاخه‌های درخت با مشتی کتاب به کش بسته شده در حال نگاه کردن به دوردست.<br /> دختر سرخ‌پوش که با دو گاوش از دید مسیح نزدیک‌تر می‌شود.<br /> نمای نزدیک‌تر از مسیح که محو تماشای دختر سرخ‌پوش و گاوهاست.<br /> دختر سرخ‌پوش و گاوها زیر درخت می‌رسند.<br /> دختر به بالای درخت نگاه می‌کند. از دید دختر به بالای درخت: مسیح نیست ... .<br /> خانهٔ مسیح<br /> نمای درشتی از صورت مسیح که در رختخواب آرمیده است، صدای زنگ ساعت او را از خواب می‌پراند و پس از لختی درنگ از کادر خارج می‌شود... .

فایل(های) الحاقی

فضیلت بسم‌الله fazilat.pdf 109 KB application/pdf