ساحل جزیره‌ای در عراق، روز<br /> آن سو فوج دختران زیبای جزیره به سمت ساحل، لی‌لی کشان هریک در لباسی رنگارنگ و همه حامل خیمه‌ای سپید و بزرگ و تختی روان بر دوش.<br /> این سو خیل پسران رشید به سمت فوج دختران، هروله کنان هریک پوشیده در دشداشه‌ای سپید و حامل آینه‌هائی بزرگ با دل‌هائی مالامال از عشق ”لیلا“ زیباترین دختر جزبره که حالا پوشیده در خیمه است.<br /> دختران خیمه و تخت روان بر زمین نهاده، چهره در نقاب‌‌ها می‌پوشانند، پسران آینه در دست دور خیمه دختران حلقه زده، آینه‌ها رو به خیمه می‌گیرند. خیمه در آینه‌ها مکرر شده.<br /> آن سوتر گروه مشتاق مادران پیر به سمت پسران، شادان و دامن‌کشان دستارشان چفیه‌های رنگارنگ است. با سلام دختران مادران از ته دل لی‌لی می‌کشند و چفیه بر سر پسران می‌بندند... .

فایل(های) الحاقی

مجنون لیلا majnon.pdf 161 KB application/pdf