راهنمای ویندوز ملنیوم شامل تعاریف کامپیوتر، اجزای کامپیوتر، صفحه کلید، موس، قلم نوری، اسکنر، واحد خروجی، واحد محاسبه و منطق، نرم افزارها و غیره می‌باشد.

فایل(های) الحاقی

راهنمای ویندوز ملنیوم WindowsPdf.pdf 695 KB application/pdf