از: قصهٔ رنگ پریده، خون سرد<br /> من ندانم با که گویم شرح درد<br /> قصهٔ رنگ پریده، خون سرد؟<br /> هر که با من همره و پیمانه شد<br /> عاقب شیدا دل و دیوانه شد<br /> قصه‌ام عشاق را دلخون کند<br /> عاقبت، خواننده را مجنون کند<br /> آتش عشق است و گیرد در کسی<br /> کاو ز سوز عشق، می‌سوزد بسی

فایل(های) الحاقی

گزیده اشعار نیما یوشیج goziedeh ashare nima yooshiej.pdf 977 KB application/pdf