الگوی مدیریت مزایده‌های الکترونیک<br /> مزایده الکترونیک یکی از موارد است که در تجارت الکترونیک مطرح می‌شود. از مزایائی که می‌توان برای سیستم مزایده الکترونیک برشمرد، شامل:<br /> ۱) کاهش هزینه‌های معاملاتی<br /> ۲) فروش اجناسی که اساساً فروش آنها از طریق روش‌های مرسوم فروش و توزیع مشکل است.<br /> ۳) افزایش قابل توجه دایره مشتریان<br /> تجارت الکترونیک به‌طور روزافزونی در حال رشد است و منافع زیاید را برای فروشندگان و خریداران در پی داشته است. سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب انقلاب عظیمی را در تجارت الکترونیک باعث شده‌اند. مزایده الکترونیک یک نوع از تجارت الکترونیک است که با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و ترقی است. در مزایده الکترونیک موارد مختلفی همانند تعریف پیشنهاد، مشخصات قوانین مزایده و تعریف داد و ستدها مورد بحث قرار می‌گیرد. دلایل زیادی را می‌توان برای افزایش رشد این نوع سیستم‌ها برشمرد؛ از جمله توانائی افزایش مشتریان بالقوه، قیمت کمتر برای مشتریان، هزینه کم معاملات و دوره زمانی کوتاهی که می‌توان به راحتی با این سیستم‌ها عمل موردنظر را انجام داد.

فایل(های) الحاقی

جزوه درس مهندسی نرم‌افزار پیشرفته ADBook.pdf 2,170 KB application/pdf