رسول خدا (ص) فرمود: ”کسیکه بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند، خدای متعال هفتاد هزار قصر (کاخ) از یاقوت سرخ در بهشت برای او بسازد، در هر قصری هفتاد هزار خانه از در سفید و...“<br /> و در حدیثی طولانی در مورد خلقت و آفرینش قلم از نور محمد(ص ) خدای متعال فرموده: ”به عزت و جلام، هر کس از امت محمد بسم الله الرحمن الرحیم بگوید: در کتاب حسناتش عبادت هفتصد سال را برای او می نویسم.“<br /> و نیز حضرت رسول الله (ص) فرمود: ”کسی که بسم الله الرحمن الرحیم را بگوید: خدای متعال برای هر حرفی از آن چهار هزار حسنه (پاداش نیک) برای او بنویسد و چهار هزار سیئه و بدی از او محو نماید و چهار هزار درجه و مقام برای او بالا برد.“<br /> و در حدیثی سئوال سایر امتها را از پیامبرانشان در روز قیامت ذکر می‌کند و از کثرت حسنات این امت سئوال می‌شود، حضرت می فرماید: ”این امت (من) قائلند که برای خدای متعال سه اسم است، که اگر در کفه میزان گذاشته شود و همه حسنات و سیئات (خوبیها و بدی‌های) فرزندان آدم را در کفه دیگر قرار دهند، آن کفه‌ای که سه اسم خداوند در آن است از همه آنها سنگین‌تر خواهد بود و آن سه اسم بسم الله الرحمن الرحیم است.

فایل(های) الحاقی

گنجینه جواهر یا کشکول ممتاز ganjineh javaher.zip 199 KB application/x-zip-compressed