این همان دعائی است که ۱۰۰۰ اسم زیبا و دلنشین خداوند در آن گنجانیده شده و معروف است به دعای جوشن‌کبیر. می‌گویند یکی از اسم‌های اعظم خداوند در آن گنجانیده شده است.<br /> سروران گرامی از آنجائی‌که خداوند فرموده است برای من نام‌های نیکیست که مرا با آنها بخوانید به شما سروران گرامی توصیه می‌کنم نسبت به حفظ این اسم‌ها تلاش نمائید که کاریست بس آسان و شیرین.

فایل(های) الحاقی

دعای جوشن‌کبیر joshan kabir.pdf 1,221 KB application/pdf