این سوره در مکّه نازل شده و هشتاد و سه آیه دارد و به نام اوّلین آیه‌اش که از حروف مقطّعه است، نامگذاری شده است.<br /> مطالب این سوره بر محور عقاید است و تعلیم آن به فرزندان و هدیه کردن ثواب قرائت آن به مردگان سفارش شده است. این سوره با گواهی خداوند به رسالت پیامبر اسلام آغاز و با بیان رسالت سه تن از پیامبران الهی ادامه می‌یابد.<br /> در بخشی از این سوره، به برخی از آیات عظمت پروردگار در هستی به عنوان نشانه‌های توحید اشاره شده و در بخش دیگر، مسائل مربوط به معاد، سؤال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگی‌های بهشت و دوزخ مطرح شده است.<br /> در روایات از سوره یس به عنوان قلب قرآن یاد شده است. (تفسیر مجمع البیان)

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره‏ یس‏ yasin.pdf 714 KB application/pdf