کتب عهد قدیم

نویسندگان بسیاری در طی زمانی طولانی مجموعه‌ای بزرگ را پدید آوردند که عهد قدیم خوانده می‌شود. این مجموعه، کتاب‌های فراوان و همانندی را در بر می‌گرفت. بدین جهت لازم دانستند که کتاب‌های قانونی این مجموعه را از کتاب‌های غیرقانونی جدا کنند. اما در بین معتقدان به این مجموعه، اختلافاتی درباره کتاب‌های رسمی و غیررسمی پدید آمد.<br /> این نوشتار به معرفی کتاب‌های اختلافی و نیز کتاب‌هایی که متفقاً آن ها را غیرقانونی می‌دانند، می‌پردازد. اهمیت این کتابها در این است که اولاً بسیاری از آنها حاوی مضامین عرفانی و اخلاقی و حکمی ارزشمندی‌اند؛ ثانیاً به درک کتاب‌های قانونی و نیز تاریخ و اندیشه‌های دوره‌ای که به آن اختصاص دارند، کمک می‌کنند و ثالثاً برخی از آنها یگانه منبع تاریخ دوره‌ای از یهودیت هستند.

فایل(های) الحاقی

کتب عهد قدیم ebook213.exe 617 KB application/octet-stream