خلاصه گزارش:<br /> چشم انداز به وجود آمدن یک ایران هسته‌ای باعث ایجاد نگرانی جدی نه تنها در ایالات متحده و اسرائیل بلکه در اروپا و در بسیاری دیگر از مناطق جهان شده است. گزارش حاضر به دلیل آن نیست که احتمال حملهٔ نظامی در ایران را معلوم سازد، ولی این موضوع را مورد توجه خود قرار داده است که نتایج حاصل از هر عمل نظامی محتمل بر علیه ایران در آینده ممکن است کلاً متضاد با هدف آن و شدیداً خطرناک باشد. برای مسالهٔ هسته‌ای ایران باید قاطعانه راه حل‌های دیپلماتیک در پیش گرفته شود...

فایل(های) الحاقی

زمان مذاکرهٔ راه حل دیپلماتیک مسالهٔ ایران rahe hale diplomate iran.pdf 132 KB application/pdf