دیباچه:<br /> بسمه العلی الاعلی<br /> هنگامیکه این بندهٔ ناچیز از طبع کتاب مستطاب نابغهٔ علم و عرفان توفیق فراقت یافت بر آن شد که با استجازه از قبله العارفین و کعبه السالکین مولانا الاعظم آقای صالح علی شاه ارواحنا له الفدا به طبع کتاب دیگری از کتب بزرگان عرفا اقدام و اهتمام کند و پس از عرض چند کتاب و مذاکره از طرف آن حضرت به طبع کتاب توضیح که شرح فارسی مولانا الشهید اعلی الله مقامه بر کلمات قصار شیخ اجل بابا طاهر عریان است و اکنون نسخهٔ آن بسیار نایاب و مطلوب اهل دانش و عرفان است اشارت رفت.

فایل(های) الحاقی

توضیح شرح فارسی بر کلمات قصار شیخ اجل بابا طاهر عریان resaleye tozih.pdf 1,137 KB application/pdf