ارزیابی رابطه با آمریکا

موضوع رابطه ایران و آمریکا، همواره یکی از مباحث مهم محافل سیاسی و مطبوعاتی دو کشور بوده و دامنهٔ آن بنابر دلایلی که دائماً در حال تغییرند، از ایجاد رابطه دوستانه و همکاری نزدیک تا رویارویی مستقیم و خصمانه امتداد ‌یافته‌است. در این بین کنش‌ها و واکنش‌هایی شکل گرفته که هر یک سنگی از دیوار بلند بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را برافراشته است.<br /> در این خصوص عده‌ای از فرهیختگان و اندیشمندان دو کشور میان منافع ملی ایران و منافع جهانی آمریکا مشابهت دیده و رابطهٔ همکاری (سیاسی) میان دو کشور را ضروری ‌دانسته‌اند، ولی عده‌ای دیگر به تعارضات بین این اهداف و منافع تهران و واشنگتن اشاره کرده، انتهای جاده ارتباط و همکاری میان دو کشور را بن‌بست می‌بینند.<br /> ماهیت این روابط هر چه باشد، برای هر دو کشور شایستهٔ پژوهش است. تحقیق حاضر که از انتشارات کانون اندیشه جوان و به قلم حسن دادگر است به این موضوع می‌پردازد.

فایل(های) الحاقی

ارزیابی رابطه با آمریکا arzyabi rabete ba amrika.exe 412 KB application/octet-stream