نفت و جنگ عراق

مبحث حاضر که نوشته جان. اس. دافیلد استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالت جورجیای آتلانتا می باشد در شماره تابستانی فصلنامه مریا در سال 2005 به رشته تحریر درآمده است. <br /> جان. اس. دافیلد در این نوشتار به شرح منافع بالقوه نفتی ایالات متحده از زمان تغییر حکومت در عراق به ویژه به هنگام آشکار شدن تصمیم نهایی عزیمت دولت مردان آمریکایی در اواخر2002 و اوایل 2003 به این کشور می‌پردازد. <br /> مجموعه حاضر ابتدا اهمیت نفت خلیج فارس در بازارهای جهانی نفت را توصیف نموده و سپس به بحث پیرامون ماهیت تهدید دولت‌های تولید کننده نفت منطقه‌ از جانب عراق تحت زمامداری صدام حسین می‌پردازد. <br /> در بخش سوم، محدودیت‌های تولید نفت عراق و منافع بالقوه ناشی از برداشت چنین محدودیت‌هایی تبیین و توصیف می‌گردد و در خاتمه نیز درگیری‌های سیاست آمریکا در عراق مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

فایل(های) الحاقی

نفت و جنگ عراق naft va jange araq.exe 432 KB application/octet-stream