بر فراز قله خودگامگی

فلسطین تا سال1363 هجری قمری در دست مسلمانان بود، پس از این، یهود به پشتیبانی استعمار انگلیس قسمتی از آن را غصب کرده و در آن دولتی به نام اسرائیل تشکیل دادند، قسمت دیگر آن هنوز در دست مسلمانان است که پاره‌ای از اردن هاشمی را تشکیل می دهد. در مقدمه این کتاب که توسط مترجم کتاب، نگاشته شده است، به تاریخچه، آرمان و اهداف یهود و چگونگی تشکیل اسرائیل و توجیه تجاوزات اخیر اسرائیل اشاره شده است. ایشان با تفحص در قرآن مجید و بررسی کتب و آثار نویسندگان و پژوهشگران تاریخی، به صفات و رذایل نفسانی این قوم اشاره نموده است، به اوصافی نظیر قساوت، کشتن انبیاءالله، دروغ، افتراء، تحریف، مال اندوزی و ثروت پرستی، پیمان شکنی و نقض عهد، فساد اخلاقی و ربا خواری. نویسنده این کتاب می کوشد تا با بررسی حوادث و وقایع سیاسی و تاریخی چند دهه ی اخیر، نشان دهد که یهود برای نیل به یگانه مقصود خود یعنی تشکیل یک حکومت یهودی فراگیر در سراسر عالم، از هیچ اقدامی دریغ نمی کند.

فایل(های) الحاقی

بر فراز قله خودگامگی bar faraze gholeye khodkamegi.exe 684 KB application/octet-stream