هولوکاست

مقوله هولوکاست به عنوان یکی از مصادیق یهودستیزی از منظر صهیونیست‌ها، فرصت مغتنمی را به وجود آورد که به طرق مختلف و در مقاطع مناسب به کمک سیاست‌های بی پایه و بی منطق صهیونیسم آمده و اهداف مورد نظر آنها را محقق سازد. <br /> یهود ستیزی از جمله واقعیت‌های انکار ناپذیری است که ریشه در برخی از باور های یهودیت دارد. علت دیگر بر تداوم یهود ستیزی، خواست صهیونیست‌ها است که برای عملی کردن ایده جنبش ملی خود نیاز به مظلوم نمایی دارند تا از این طریق حضور نامشروع خود در فلسطین را مشروع جلوه دهند. یهودیان برای نشان دادن مظلومیت خود از شیوه‌ها و روش‌های مختلفی نظیر سینما، ادبیات، تاریخ و.... استفاده می کنند. از جمله این روش ها، ساخت افسانه قتل عام یهود یا واقعه هولوکاست به عنوان یکی از مظاهر مظلومیت یهودیان همواره در قالب ها و زمان های مختلف به رخ جهانیان کشیده شود. <br /> علیرضا سلطانشاهی نویسنده این کتاب با ارائه دلایل اعتقادی، رفتاری، سیاسی و اقتصادی به بررسی ریشه‌های یهود ستیزی ومساله هولوکاست پرداخته است.

فایل(های) الحاقی

هولوکاست holokast.exe 684 KB application/octet-stream