رد پای زن اسطوره‌ای در سینما

اساطیر‌ هر قوم، تاریخ نمادین ‌آن قوم هستند.<br /> اساطیر، روایاتِ نمادین بشری از: نظام آفرینش، جایگاه انسان در نظام هستی و آغاز و فرجام جهان‌اند. از این رو خاستگاه دینی دارند و ماهیت نمادین آنها نیز به ساحت دین نسب می‌برد. بی‌سبب نیست که در صدر اسلام، گروهی از سر جهل یا عناد، کتاب خدا را «اساطیرُ الاَولین‌» خوانده‌اند.<br /> صرف‌نظر از رابطه‌ی دین با اسطوره، اساطیر هر قوم آینه‌ی: باورها، ترس‌ها، آرزوها و ارزش‌های مورد قبول آن قوم‌اند و همین امر بررسی علمی و کارشناسانه اساطیر را در ‌دنیای مدرن امروز به امری ضروری بدل ساخته است.<br /> این پژوهش سَر آن دارد تا نقش الگوهای اساطیری را بر شخصیت پردازی زنان در سینمای ایران و جهان، به اجمال مورد تحلیل و بررسی قراردهد. <br /> عدم ِاشراف اکثر ِفیلم‌سازان ایرانی به اساطیر ملی خویش باعث می گردد تا در این کتاب الگوهای شخصیت پردازی زنانه عمدتا از اسطوره‌های یونانی و رومی به فراخور حال از اساطیر سایر ملل ذکر گردد.<br /> امید که این تلاش ناچیز فتح بابی بر پژوهش‌های وزین آینده و رجعت فیلم سازان این مرز و بوم به ارزش‌های دینی و اساطیری ملی خویش باشد.

فایل(های) الحاقی

رد پای زن اسطوره‌ای در سینما radepaye zane ostorei.exe 656 KB application/octet-stream