انتقام جویان

درباره عملیات تروریسم صهیونیستی و جنایت‌هایی که صیونیست‌ها علیه فلسطینی‏ها انجام دادند، کافی است به کتاب انتقام جویان، نوشته نویسنده اسرائیلی، بار زوهر، مراجعه شود. در این کتاب مجموعه ای از فعالیت ها و عملیات دسته های تروریستی صهیونیستی، پس ازجنگ جهانی دوم، ذکر شده است.<br /> عملیات تروریستی گروه‌های افراطی صهیونیستی، پیش از اشغال فلسطین، به ویژه در دوران قیمومیت انگلیس بر فلسطین؛ شامل ترور اعراب، ترور انگلیسی‏ها، ترور مقامات دولتی و حتی ترور یهودیان، خرابکاری اقتصادی، انفجار خطوط لوله ی نفت، بمب گذاری در اماکن عمومی و هتل ها، ترور مقامات سازمان ملل متحد و ... می‏باشد.<br /> در این متن به پاره ای از این اقدامات اشاره شده است.

فایل(های) الحاقی

انتقام جویان enteghamjoyan.exe 572 KB application/octet-stream