امنیت اقتصادی

این کتاب، تلاش می کند ضمن پرداختن به اهمیت «ایده امنیت اقتصادی»، تعریفی از آن ارائه دهد و سپس شاخص‌های امنیت اقتصادی را در ادبیات اقتصادی امروز بیان کند و وضعیت کلّی امنیت اقتصادی زمان حکومت علی (ع) را با توجه به شاخص های ارائه شده مورد ارزیابی قرار دهد. <br /> مشکلات ایجاد شده بعد از فوت رسول الله (ص)، امنیت اقتصادی جامعه اسلامی از جمله جامعه زمان علی (ع) را به شدت در معرض خطر قرار داد و علی رغم تلاش های فراوان علی (ع)، جامعه زمان حکومت آن حضرت (ع) وضعیت خوبی نداشت. ولی مجموعه رفتارهای اقتصادی آن حضرت و روایات و گفتار علی (ع) در عرصه اقتصاد می تواند رهنمودهای بسیار ارزنده ای جهت دستیابی به امنیت اقتصادی باشد. سرانجام در این کتاب ابعاد امنیت اشتغال و درآمد با استفاده از رفتار و گفتار آن حضرت مورد بررسی قرار می گیرد. <br /> فهرست مطالب مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● مقدمه <br /> ● جایگاه امنیت اقتصادی <br /> ● روی کرد عدم پایبندی به اخلاق<br /> ● امنیت اقتصادی زمان حکومت امیرالمؤمنین (ع) <br /> ● امنیت اشتغال و درآمد از دیدگاه امام علی (ع) <br /> ● جمع بندی <br /> ● پی نوشت <br /> ● کتابنامه

فایل(های) الحاقی

امنیت اقتصادی amniyate eghtesadi.exe 574 KB application/octet-stream