ورود جهان به هزارهٔ سوم توأم با تغییرات چشمگیری بوده است که از این میان نقش آفرینی بازیگران غیردولتی از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار می‏باشد. جنبش زنان که با شعار «تساوی حقوق زنان و مردان» پا به عرصه گذارده و در اواخر قرن بیستم، در گسترهٔ جهانی مورد اقبال زیادی واقع شد؛ از جمله این جنبش هاست که می‏طلبد مورد تأمل و بررسی دقیق قرار گیرد. <br /> ضرورت این امر با توجه به نفوذ ایده های این جنبش به جامعه ایرانی، بیش از پیش برای ما روشن می‏شود. افزون بر این، امروزه داعیه های این جنبش به مراتب وسیعتر و بیشتر از زمان تکوین آن می‏باشد؛ به گونه‏ای که شکل و تعریف تازه ای از خانواده را عنوان می‏نماید که تا بیش از این برای ما چندان شناخته شده نبود. <br /> کتاب «زنان و آینده خانواده» که بخشی از کتاب اصلی آن به زبان انگلیسی می باشد به بررسی ماهیت و انواع گروه های فمینیستی در غرب و تاثیر آن بر خانواده پرداخته است.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> فصل اول: بررسی بنیادهای جنبش فمینیستی<br /> فصل دوم: آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده<br /> فصل سوم: والدین و فرزندان

فایل(های) الحاقی

زنان و آینده خانواده zanan va ayandeye khanevade.exe 548 KB application/octet-stream