تزار جنگ

با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش در آمریکا سیاست خارجی آمریکا در جهان وارد مرحله ی تازه ای شد. وقوع جنگ در افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی آغازی بود بر سیاست جدید آمریکا در جهان. ایجاد اختلاف میان گروه های مختلف لبنانی و حمله اسراییل به لبنان، ایجاد درگیری میان دو گروه فتح و حماس در فلسطین و دوبخشی کردن حکومت فلسطین، تحت فشار قرار دادن سوریه و ایجاد زمینه برای آغاز جنگ توسط اسراییل در سوریه بخش های مختلف سیاستی است که تا کنون در عرصه تحولات جهانی به وقوع پیوسته است و حکایت از یک برنامه از پیش طراحی شده دارد.<br /> آنچه شاید بتوان به عنوان بخش اصلی و پایانی این برنامه که هنوز به وقوع نپیوسته است، نام برد ایجاد درگیری بزرگ و نهایی با تهران است. نوشتار حاضر سعی در رونمایی از نقشه آمریکایی صهیونیستی برای وقوع این جنگ و ایجاد سیستم های دفاعی تهران در مقابله با این جنگ دارد. همچنین نویسنده سعی کرده است تا به تحلیل تحرکات اخیر روسیه و چین جهت مقابله با زیاده خواهی های آمریکا بپردازد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● جنگ تابستان <br /> ● آیا آمریکا واقعا با ایران و سوریه درگیر می شود؟<br /> ● سوریه مشورت با باکو و آنکارا را آغاز کرده است <br /> ● لبنان نیز به مشورت های میان باکو و دمشق اضافه شد<br /> ● فاکتور سوریه: ایجاد یک کریدور انرژی در لوانتاین<br /> ● آیا سوریه رکن اصلی محور انرژی در مدیترانه شرقی و از جمله اسرائیل است؟ <br /> ● ضرورت مذاکرات میان سوریه و اسرائیل <br /> ● اردوگاه بین المللی برای عراق: چانه زنی برای سرنوشت مردم عراق<br /> ● پیامدهای ناخواسته: پیشنهاد پنهانی آمریکا به ایران و سوریه انکار شد <br /> ● تصدیق گذشته: لبنان و سوریه از سال 2001 مورد هدف قرار داشتند <br /> ● حاکمان اسراییل از صلح با سوریه امتناع می ورزند. چرا؟ <br /> ● سوریه برای جنگ و تهاجم اسرائیل مسلح شده است<br /> ● آمادگی اسراییل برای جنگ: کابینه جنگ اسرائیل تشکیل شد<br /> ● پترو پولیتیک: شکست ژئواستراتژی آمریکا و اروپا در آسیای مرکزی<br /> ● ملاقات های مخفی: صف بندی در عراق <br /> ● احمد چلبی و گزارش های جاسوسی در تهران<br /> ● سیاست داخلی ایران: عملگرایان، ایدئولوژیست ها، لیبرال ها، انقلابیون، اصلاح طلبان و محافظه کاران ...

فایل(های) الحاقی

تزار جنگ tezare jang.exe 513 KB application/octet-stream