پیش از آنکه با تجزیه دولت عثمانی و ایران و با رشد چشم‌گیر صنعت و دانش و با ظهور مکتب‌های عدالت‌طلب و آزادی‌خواه و مدافع انسان و با سنتی شدن مذهبی‌ها و راکدشدن و محافظه‌کار شدن مدیرها و رهبرها، بازگشت اط قرآن شروع شد و اوج گرفت و قران از میان جامعه به پشت سر افتاد. پس از این بازگشت از قرآن چندی است که بازگشت به قرآن آغاز شده و قرآن دوباره مطرح گردیده است. <br /> این بازگشت با شکست مکتب‌های عدالت‌طلب و آزادی‌خواه و انسان‌دوست و با بن‌بست صنعت و علم و با تحرک مدهبی‌ها و مسلمان‌ها هم‌زمان بوده است.<br /> این رفت و آمد‌ها به‌خاطر عوامل گوناگونی صورت گرفت و می‌گیرد و این نوسان‌‌ها براساس نوسان همان عوامل کم و زیاد می‌شوند...

فایل(های) الحاقی

روش‌های برداشت از قرآن raveshe bardasht az ghoran.pdf 601 KB application/pdf