به‌نام خدا، <br /> خدای محمد، آخرین پیامبر آزادی، آگاهی و قدرت<br /> به‌نام خدای علی،<br /> عدالت مظلوم، مظهر اسلام حق و امام انسان.<br /> به‌نام خدای خانهٔ فاطمه.<br /> که همهٔ عشق و همهٔ آرزو و همهٔ امید نجاتمان این خانه کوچکی است که به اندازهٔ همه جهان بزرگ است و...<br /> ”سورهٔ رم“ یک پیام شگفت‌انگیز زنده و نیرومند به همهٔ روشن‌فکران مسئول زمان ماست. روشن‌فکر مسئول جامعهٔ مسلمانی که می‌کوشد تا مسلمانان را در این درگیری و جبهه‌گیری‌های نیرومند جهان، راه نجات بیاموزد و آگاهی و آزادی به آنها ارائه دهد. سورهٔ رم یکی از نشانه‌های اثبات همین اصل است، که قرآن زنده است درحالی‌که همه چیز در تغییر، همه چیز می‌میرد، می‌زاید، دردها و نیازها و بینش‌ها و سرنوشت جوامع بشری همیشه در حال تغییر و عوض شدن است...

فایل(های) الحاقی

سورهٔ رم: پیام امید به روشن‌فکر مسئول soreye rom.pdf 358 KB application/pdf