زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش حماسه‌ای پرشور از زندگی پیامبری بزرگ است، حماسه‌ای از دغدغه‌ها و کشاکش‌ها. رنج‌ها و شادی‌ها، ناکامی‌ها و پیروزی‌ها. لحظه‌های پرثمر تلاش انسانی که برای ساختن جهانی متفاوت کوشید جهانی که در آن گستردهٔ برابری و محبت و مهر تا بیکرانه‌ها گسترده باشد. و آزادی و شأن. منزلت انسانی تا جایگاه واقعی‌اش فراز آورده شود جایگاهی که ارزش‌های انسانی را نه در جنسیت آنها بلکه در پارسائی و تقوایشان باز می‌جویند و نه در حیطهٔ داوری‌های انسانی که در پیشگاه خداوندی باز می‌بیندشان...

فایل(های) الحاقی

زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش zanane parde neshin va nokhbegane joshan ppoosh.pdf 261 KB application/pdf