می‌توان رجیستری را قلب ویندوز نامید. با تغیییر برخی از کدهای رجیستری می‌توانید برخی از خصوصیات ویندوز را که خوشتان نمی‌آید حذف کنید یا تغییر دهید. نکتهٔ مهمی که وجود دارد این است که باید دقیقاً این دکمه‌هایی که در زیر می‌آیند را استفاده کنید.کوچکترین تغییری ممکن است به دوباره اینستال کردن ویندوز بیانجامد. برای شروع کار ابتدا در قسمت RUN این دستور را وارد کنید و کلید OK را کلیک کنید:<br /> Regedit <br /> پس از تغییر دستور مورد نظر فقط پنجرهٔ Registry Editor را ببندید و کامپیوتر را Restart کنید تا تغییرات اعمال شوند. حالا هر کدام از دستورات زیر را که دوست دارید می‌توانید تغییر دهید...

فایل(های) الحاقی

انگولک کردن رجیستری angoolak kardane registery.pdf 157 KB application/pdf