زبان پاسکال یکی از زبان‌های برنامه سازی است که ویژگی‌های آموزشی آن بسیار بالاست یعنی زبان خوبی برای آموزش برنامه نویسی منظم و دقیق است قابلیت خوانایی و درک برنامه‌های این زبان بالاست و می‌توان برنامه‌هایی نوشت که احتمال خطاهای آنها بسیار اندک باشد و علتش این است که یک زبان ساختار یافته است.<br /> ساختار کلی برنامه چیست؟<br /> ۱. تعریف.<br /> ۲. به وسیلهٔ Procedure و Function قسمت‌های تکراری را از بین ببریم.<br /> ۳. بدنه.

فایل(های) الحاقی

راهنمای برنامه نویسی پاسکال rahnamaye barname nevisie paskal.pdf 193 KB application/pdf