انواع کامپیوتر ها:<br /> ۱- ابر کامپیوترها<br /> ۲- کامپیوترهای بزرگ Main<br /> ۳- کامپیوترهای کوچک Mini<br /> ۴- کامپیوترهای شخصی P.C <br /> انواع برنامه‌ها:<br /> ۱- سیستم عامل<br /> ۲- زبان‌های برنامه‌نویسی<br /> ۳- package یا برنامه‌های آماده<br /> تعریف سیستم عامل:<br /> سیستم عامل نرم افزاری است که رابط بین استفاده کننده و کامپیوتر می‌باشد.

فایل(های) الحاقی

سیستم شبکه‌های کامپیوتری systeme shabake haye kampioteri.pdf 708 KB application/pdf